یونیت طبقه ارتفاع (cm) عرض (cm) طول (cm) تعداد در کارتن
15 2 53 11 50 1
20 2 53 14 50 1
25 2 53 19 50 1
30 2 53 24 50 1