یونیت طول (cm) عرض (cm) تعداد در کارتن
80 76/5 25 1
90 86/5 25 1
100 96/5 25 1