یونیت طول (cm) عرض (cm) تعداد در کارتن
80 76/5 25 10
90 86/5 25 10
100 96/5 25 10