آبچکان

آبچکان

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016

عکس و مدل آبچکان

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016ویژگی های آبچکان استیل دوطبقه کابینت چوبی 2016

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016آبچـکان استیل جــزو ضـروريات يـک آشپـزخانـه است. این آبچـکان استیل اختصاصی کابینت چوبی می باشد.

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016مشخصات فنی آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016

نوع
کد یونیت
طول(mm)
عمق()mm
وزن(kg)
سطح آبکاری

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی 2016آبچکان استیل دو طبقه کابینت چوبی

2016
80
76.5 25 - chrome

برای دریافت قیمت این جا کلیک کنید.

آبچکان

 

ارتباط با ما

آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینکاصفهان ، شاهین شهر ، بلوار امام ، ساختمان سعید (جنب ایران خودرو )
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک03145248634
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک 09130777567
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک 09130500400
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک info@kimiasanat.org
5000282120

نرخ ارز