آبچکان

آبچکان

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013

عکس و مدل آبچکان

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013ویژگی های آبچکان استیل کابینت فلزی 2013

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013آبچـکان استیل جــزو ضـروريات يـک آشپـزخانـه است. این آبچـکان استیل اختصاصی کابینت فلزی می باشد.

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013مشخصات فنی آبچکان استیل کابینت فلزی 2013

نوع
کد یونیت
طول(mm)
عمق()mm
وزن(kg)
سطح آبکاری

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت فلزی 2013آبچکان استیل کابینت فلزی

2013
100
100 25 - chrome

برای دریافت قیمت این جا کلیک کنید.

آبچکان

 

ارتباط با ما

آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینکاصفهان ، شاهین شهر ، بلوار امام ، ساختمان سعید (جنب ایران خودرو )
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک03145248634
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک 09130777567
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک 09130500400
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک info@kimiasanat.org
5000282120

نرخ ارز