آبچکان

آبچکان

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008

عکس آبچکان آرچین

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008ویژگی های آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008آبچـکان استیل جــزو ضـروريات يـک آشپـزخانـه است. این آبچـکان استیل اختصاصی کابینت چوبی می باشد.

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008مشخصات فنی آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008

نوع
کد یونیت
طول(mm)
عمق()mm
وزن(kg)
سطح آبکاری

آبچکان | آبچکان استیل | آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین 2008آبچکان استیل کابینت چوبی آرچین

2008
100
96.5 25 - chrome

برای دریافت قیمت این جا کلیک کنید.

آبچکان

 

ارتباط با ما

آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینکاصفهان ، شاهین شهر ، بلوار امام ، ساختمان سعید (جنب ایران خودرو )
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک03145248634
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک 09130777567
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک 09130500400
آبچکان,آبچکان اسیتل,آبچکان ظرفشویی,آبچکان کابینت,آبچکان آشپزخانه,انواع آبچکان,آبچکان دیواری,فروش آبچکان,ابعاد آبچکان,آبچکان سینک info@kimiasanat.org
5000282120

نرخ ارز